Köper kontant hus i Karlskoga område Karlberg el. närhet - Ej renoveringsobjek. Pris fr.700.000 - 950.000 Ring om lämplig fastighet finns :0761091131